Site Builder

od koncepcji 
do projektu budowlanego

• Projekty domów jednorodzinnych
od małych i prostych po okazałe rezydencje
• Adaptacja projektów powtarzalnych
• Modernizacje i przebudowy
budynków mieszkalnych i usługowych

rozbudowy, nadbudowy, zmiana funkcji, termorenowacje
• Adaptacja i aranżacja wnętrz

Przy zamówieniu projektu architektonicznego zapewniamy: 

- projekt konstrukcji
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej,
- projekt wewnętrznej instalacji gazu, 
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- projekty przyłączy instalacji zewnętrznych,
- reprezentowanie Inwestora przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

udostępnij