Web Page Maker

stan wyjściowy

Chojny

Istniejący parterowy dom mieszkalny zlokalizowany w narożniku prostokątnej działki.
Podłużny parterowy budynek gospodarczy przybudowany wzdłuż przeciwległej granicy
do piętrowego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.
Przygotowano kilka koncepcji, wybrana jest w trakcie realizacji.

Projektowana jest przebudowa istniejącego domu mieszkalnego, oraz rozbudowa
w kierunku południowym o dwa skrzydła przedzielone wewnętrznym dziedzińcem,
na miejsce budynku gospodarczego, przeznaczonego do rozbiórki.
Dobudowane skrzydło frontowe piętrowe, tylne – parterowe.
Budynek mieszkalny istniejący zostanie adaptowany w znacznej części.

powierzchnia użytkowa 136,98 m2
powierzchnia zabudowy 145,89 m2
powierzchnia całkowita 189,96 m2
kubatura 582,99 m3

                   <

udostępnij