Mobirise Web Builder

stan wyjściowy

Doły (koprodukcja)

Ten temat został zrealizowany jako produkcja zespołowa.
Przedmiotem opracowania był projekt nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W ramach nadbudowy zrealizowano jednoprzestrzenne poddasze mieszkalne nad całym budynkiem.
Nad starą częścią budynku zaprojektowano wykonanie wieńca, oraz filarów nośnych z podciągiem,
celem uniezależnienia konstrukcji nadbudowy od konstrukcji istniejącego budynku.

powierzchnia użytkowa 184,30 m2
powierzchnia pomocnicza 90,90 m2
powierzchnia zabudowy 162,60 m2
powierzchnia całkowita 332,90 m2
kubatura 969,29 m3

                   <

udostępnij