https://mobirise.com/

Fabryczka

Projekt budowlany adaptacji połączonej z rozbudową budynku usługowego.
Budynek mieścił uprzednio warsztat naprawy samochodów.
W ramach dostosowania dla potrzeb pracowni poligraficznej zaprojektowano dobudowę
parterowego skrzydła od frontu, mieszczącego biura, dwa magazyny i węzeł sanitarny.
Ze względu na różnicę poziomu tereny na działce, podłoga części dobudowanej
na dwóch poziomach. Układ funkcjonalny części istniejącej pozostawia się bez zmian,
tj. dwa pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia: socjalne i pomocnicze.

powierzchnia użytkowa 266,20 m2

powierzchnia całkowita 304,40 m2
w tym:
bud. istniejący 176,30 m2
dobudowa 128,10 m2

kubatura 895,57 m3
w tym:
bud. istniejący 511,27 m3
dobudowa 384,30 m3

                   <

udostępnij